Sjællands sydlige skanser – værn mod krigeriske naboer

Skanser på det vestlige Bogø. Topografisk kort fra 1800-tallet.
Det kan godt være, at middelalderborge ser imponerende ud, men som forsvarsanlæg faldt de kraftigt i værdi, da hærene begyndte at bruge kanoner.

I stedet gik man over til lavere, men mere robuste jordvolde, hvorfra man kunne beskyde fjenden, samtidig med at man selv var godt beskyttet.

Disse anlæg kaldes skanser, og dem er der en del af ved kysterne omkring det sydlige Sjælland. De fleste ligger i Vordingborg Kommune. Det hænger sammen med, at der i dette område er lange kyststrækninger ud mod farvande, som fjendtlige skibe i sin tid benyttede til sejladser syd om Sjælland.

Nogle af Vordingborg Kommunes 10 registrerede skanser er ganske velbevarede, omend de alle i dag er uden de træhegn – kaldet palisader -, som oprindeligt var placeret øverst på voldene.

I bogen “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn” er flere af egnens skanser beskrevet. Det gælder f.eks. dem ved Roneklint og Ulvshale. De er opført i forbindelse med Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet. Englandskrigene er årsag til mange af de gamle skanseanlæg, vi stadig kan se i det danske kystlandskab i dag.

Men der findes også skanser, der er opført tidligere. Det er Strandegård Skanse og Bogø Skanse eksempler på. Strandegård Skanse ved Faxe Bugt er oprindeligt fra Den Store Nordiske Krig, mens Bogø Skanse er endnu ældre – den blev anlagt under Karl-Gustavkrigen 1657-60. I begge tilfælde var det svenskerne, der var fjenden.

Voldene omkring indgangen til Strandegård Skanse. Foto: Jacob Topsøe

Vi har kun få beretninger om egentlige kamphandlinger ved de danske kystskanser. Men det er alligevel spændende at bevæge sig rundt i disse fredede forsvarsanlæg og forestille sig, hvordan der har set ud, da de var bemandede og toptunet til krig.

Du kan som sagt læse mere om skanserne i “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn”, der udkommer i sensommeren 2021.

De 13 registrerede skanser på Sydsjælland og Møn:

 • Køge Sønakke, Stevns
 • Rødvig, Stevns
 • Strandegård, Faxe
 • Bogø (ældste), Vordingborg
 • Bogø (yngste), Vordingborg
 • Borgsted, Vordingborg
 • Brøndeby, Vordingborg
 • Grønsund Færgegård, Vordingborg
 • Hårbølle, Vordingborg
 • Karl X Gustav, Vordingborg
 • Koster Færgegård, Vordingborg
 • Roneklint, Vordingborg
 • Ulvshale, Vordingborg

 • Kilde: www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *