Her kan du købe den nye bog om Sydsjælland og Møn

Det er nemt at få fat i den nye bog “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn”.

Enten køber du den på nettet. For eksempel via 100tingatse.dk eller ved at finde den på en af dine yndlingsbogportaler.

Eller også går du ned til din boghandel og beder dem om at bestille den hjem. Måske har de den allerede liggende. Indtil videre står bogen nemlig på hylden hos disse boghandlere:

 • Svegård Bog & idé, Storgade 31, Sorø
 • Bog & Idé – Næstved Storcenter, Næstved
 • Langes Bog & Idé, Torvestræde 3, Næstved
 • Haslev Boghandel, Jernbanegade 9, Haslev
 • Boghuset i Faxe, Torvegade 10, Faxe
 • Bog & Idé Vordingborg, Algade 83B, Vordingborg
 • Bog & Idé Stege, Storegade 12, Stege
 • Tissot & Koch, Adelgade 40, Præstø

“100 ting at se – på Sydsjælland og Møn” er på 264 sider og koster i omegnen af 300 kr. (små prisvariationer kan forekomme). Du kan se en kort gennembladring af bogen her.

Hvis du vil vide mere om, hvilke lokaliteter der er omtalt i udgivelsen, så klik på “SYDSJÆLLAND” i menuen her på sitet. Der finder du bl.a. et kort over Sydsjælland og Møn med markeringer af alle de steder, som forfatteren har portrætteret. Der vil løbende komme yderligere information under punktet “NYHEDER“.

Avis fortæller om “100 ting at se”

Avisen Sjællandske har lavet en rigtig god artikel om “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn”.

I artiklen indgår nogle små passager fra bogen, bl.a. om Herluf Trolles hår, skulpturen Slattenpatten og et “fransk” bjerg i Næsbyholm Storskov.

Derudover karakteriserer Sjællandske bogen således: ‘En rejseskildring med et personligt islæt og absolut værd at læse, hvis du vil blive klogere på alt fra monumentale bygningsværker til en simpel afstandspæl eller et faldefærdigt egetræ.’

Artiklen i Sjællandske 11. september 2021

Sjællands sydlige skanser – værn mod krigeriske naboer

Skanser på det vestlige Bogø. Topografisk kort fra 1800-tallet.
Det kan godt være, at middelalderborge ser imponerende ud, men som forsvarsanlæg faldt de kraftigt i værdi, da hærene begyndte at bruge kanoner.

I stedet gik man over til lavere, men mere robuste jordvolde, hvorfra man kunne beskyde fjenden, samtidig med at man selv var godt beskyttet.

Disse anlæg kaldes skanser, og dem er der en del af ved kysterne omkring det sydlige Sjælland. De fleste ligger i Vordingborg Kommune. Det hænger sammen med, at der i dette område er lange kyststrækninger ud mod farvande, som fjendtlige skibe i sin tid benyttede til sejladser syd om Sjælland.

Nogle af Vordingborg Kommunes 10 registrerede skanser er ganske velbevarede, omend de alle i dag er uden de træhegn – kaldet palisader -, som oprindeligt var placeret øverst på voldene.

I bogen “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn” er flere af egnens skanser beskrevet. Det gælder f.eks. dem ved Roneklint og Ulvshale. De er opført i forbindelse med Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet. Englandskrigene er årsag til mange af de gamle skanseanlæg, vi stadig kan se i det danske kystlandskab i dag.

Men der findes også skanser, der er opført tidligere. Det er Strandegård Skanse og Bogø Skanse eksempler på. Strandegård Skanse ved Faxe Bugt er oprindeligt fra Den Store Nordiske Krig, mens Bogø Skanse er endnu ældre – den blev anlagt under Karl-Gustavkrigen 1657-60. I begge tilfælde var det svenskerne, der var fjenden.

Voldene omkring indgangen til Strandegård Skanse. Foto: Jacob Topsøe

Vi har kun få beretninger om egentlige kamphandlinger ved de danske kystskanser. Men det er alligevel spændende at bevæge sig rundt i disse fredede forsvarsanlæg og forestille sig, hvordan der har set ud, da de var bemandede og toptunet til krig.

Du kan som sagt læse mere om skanserne i “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn”, der udkommer i sensommeren 2021.

De 13 registrerede skanser på Sydsjælland og Møn:

 • Køge Sønakke, Stevns
 • Rødvig, Stevns
 • Strandegård, Faxe
 • Bogø (ældste), Vordingborg
 • Bogø (yngste), Vordingborg
 • Borgsted, Vordingborg
 • Brøndeby, Vordingborg
 • Grønsund Færgegård, Vordingborg
 • Hårbølle, Vordingborg
 • Karl X Gustav, Vordingborg
 • Koster Færgegård, Vordingborg
 • Roneklint, Vordingborg
 • Ulvshale, Vordingborg

 • Kilde: www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder

  NU SKER DET SNART: Bogen er på vej i trykken

  Farøbroen set fra Bogø ved solnedgang
  Farøbroen set fra Bogø ved solnedgang. Foto: Jacob Topsøe

  Nu varer det ikke længe, før bogen “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn” udkommer! Arbejdet med layoutet er overstået, og nu mangler bare de sidste detaljer.

  Jeg kan afsløre, at bogen på flere fronter bliver lidt mere omfattende end forgængeren i serien, “100 ting at se – på Midtsjælland”. Udvidelsen kommer bl.a. til udtryk ved, at den nye bog er på 260 sider, mens forgængeren havde 175 sider. Igen vil der være et væld af fotos at kigge på.

  En milepæl nået: 100 ting er beskrevet

  Denne flotte granitsten står lige ved bygrænsen i Tappernøje. Læs mere om den i bogen “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn”.

  Nu er bogen “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn” kommet så langt, at alle 100 ting er udvalgt og beskrevet. Der mangler stadig lidt tekst her og der – bl.a. nogle tekstbokse og en indholdsfortegnelse. Og så skal bogen layoutes. Men vi nærmer os støt og roligt en udgivelsesdato!

  Jo nærmere jeg er kommet på at skildre ting nr. 100, desto sværere har til- og fravalg virket. Hvorfor skal den ene lokalitet akkurat være nummer 100, mens en anden er nummer 101 og dermed ikke med i bogen? Det kan godt give lidt sved på panden.

  Til syvende og sidst er der en vis portion smag og behag, der spiller ind, når man skal vælge ud, men jeg vil dog nævne tre relativt objektive kriterier, som jeg har arbejdet ud fra.

  For at få et kapitel i bogen skal stederne være:

  – Tilgængelige. For alle lokaliteterne gælder, at enhver kan komme der. Nogle ligger i fri natur og har almindelig offentlig adgang, andre kræver billet eller i særlige tilfælde en forudgående aftale. Derimod har jeg fravalgt eksempelvis fredede bygninger og anlæg, hvis man alene kan betragte dem fra afstand.

  – Ikke-kommercielle. Et godt køb i en tøjbutik eller dejlig mad på en restaurant kan sagtens høre til højdepunkterne på en tur rundt i et område. Men det er vanskeligt i en bog som denne at fremhæve det ene lille private foretagende frem for det andet. Dog har jeg privatejede steder med, hvis de har særlig fokus på turisme og oplevelser.

  – Geografisk spredt. Et af målene med bogen har været at komme så godt ud i alle kroge af landsdelen som muligt. Det har givet nogle udfordringer, da visse egne har lidt flere oplagte seværdigheder end andre. Konkret betyder det, at hvis eksempelvis to seværdigheder virker lige spændende, har jeg prioriteret den, der ligger dér, hvor der er længst mellem guldet.

  I nogle tilfælde kan der dog ligge to interessante ting tæt på hinanden, hvor det som rejsende er oplagt at besigtige begge, når nu man alligevel er der. I de tilfælde har jeg lavet nogle tekstbokse med overskriften ”Også i nærheden”. Her vil de sekundære udflugtsmål være beskrevet i kort form. Dette er et nyt indslag, som ikke var med i forgængeren “100 ting at se – på Midtsjælland” (som dog også dækkede et geografisk noget mindre område).

  Kalender 2021 – en forsmag på den kommende bog

  Bogen “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn” er ikke så langt fra at være klar til tryk. I mellemtiden har jeg fremstillet en kalender, der kan ses som en slags forsmag på bogen. Den indeholder i al fald fotos fra mange af de steder, der indgår i den kommende bog.

  I filmen her bladrer jeg hurtigt igennem kalenderen:

  Kysterne drager på Sydsjælland og Møn

  Der er noget med kyster. Vi vil gerne hen til dem og se ud over havet. Og i Danmark er der særlig god mulighed for det. Danmark er – trods sin lidenhed – et af de lande i verden med længst kyststrækning.

  I bogen “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn” vil omkring en fjerdedel af de omtalte lokaliteter ligge ved en kyst. Det skyldes ikke kun, at området til flere sider er omgivet af hav. Det skyldes også, at mange aktiviteter fra gammel tid har været knyttet til havet og kystlandskabet. Det har efterladt sig spor, som er værd at se på.

  For eksempel forsvarsværker. Og slotte. Kridtbrud. Havne, broer, færger. Og fyrtårne til hjælp for de søfarende. I nyere tid er der skabt offentligt tilgængelige naturområder med faciliteter for bl.a. fugleelskere og folk, der bare gerne vil ud og gå eller cykle en lang tur.

  Tit kan man få begge dele samme sted: En kulturhistorisk oplevelse og en kystnær naturoplevelse. En perfekt kombination hvis du spørger mig.

  Nedenfor kan du se nogle af de steder, jeg har besøgt under udarbejdelse af bogen “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn”.

  Roneklint Fyr er placeret ved den gamle skanse ud mod Faxe Bugt. Foto: Topsøe Medier.
  Der er vældig skønt ude på den kilometerlange Knudshoved Odde. Foto: Topsøe Medier.
  Udsigt gennem kikkerten i fugletårnet nær sydspidsen af halvøen Feddet. Foto: Topsøe Medier.
  Stranden på Enø er en af Sydsjællands mest populære badestrande. Foto: Topsøe Medier.

  Her ligger de største kirker på Sydsjælland og Møn

  Skt. Peders Kirke er Sydsjællands største kirke. Men den overgås af en kirke på Møn. Foto: Jacob Topsøe

  Der ligger ingen domkirker på Sydsjælland og Møn, men nogle af områdets kirker har alligevel en imponerende størrelse.

  Arealmæssigt er det Stege Kirke, der er størst, med et grundplan på ca. 1150 kvadratmeter. Den er samtidig den længste: 60 meter er der fra den ene ende af Stege Kirke til den anden.

  Skt. Peders Kirke i Næstved er nummer to med et areal på ca. 1050 kvadratmeter. Længden er 54 meter.

  Længdemæssigt er Skt. Katharina Kirke i Store Heddinge ikke i top, men den er til gengæld næsten lige så stor på den ene led som på den anden (hhv. 44 meter og 38 meter). I alt er kirkens areal på betragtelige 725 kvadratmeter.

  Af andre store kirker på Sydsjælland kan nævnes:

  • Snesere Kirke – 48 meter
  • Vordingborg Kirke – 46 meter lang
  • Skt. Mortens Kirke, Næstved – 46 meter lang
  • Herlufsholm Kirke – 46 meter lang
  • Præstø Kirke – 37 meter lang
  • Fanefjord Kirke – 37 meter lang
  • Haslev Kirke – 35 meter lang

  Snesere Kirke og Fanefjord Kirke adskiller sig fra de øvrige ved at være landsbykirker. Snesere Kirke har jeg målt til 48 meter i længden. Det betyder, at den er lige så lang som kirken i Brøns, Sønderjylland, som ofte fejlagtigt betegnes som Danmarks længste landsbykirke. I virkeligheden er det Vestervig Kirke i Thy, der er længst: 55 meter.

  Alle ovennævnte kirker overgås dog i størrelse af både Sorø Klosterkirke og Skt. Bendts Kirke i Ringsted. De to måler hhv. 69 meter og 65 meter i længden. Arealmæssigt er de fuldt på højde med flere danske domkirker. Med ca. 1950 og 1820 kvadratmeter trumfer de f.eks. Maribo Domkirkes 1600 kvadratmeter.

  Sorø Klosterkirke og Skt. Bendts Kirke er med i bogen “100 ting at se – på Midtsjælland”, som du kan anskaffe dig via denne hjemmeside, 100tingatse.dk.

  Spændende steder mellem Næstved og Vordingborg

  En jættestue, en mindelund og et naturcenter var på programmet på den seneste researchtur.

  Januarvejret bød på hele 10 grader og sol, og det havde myggene mærket, så de dansede lystigt omkring i indgangene til dobbeltjættestuen Månehøj. Den efterfølgende solnedgang var smuk set fra Avnø Naturcenters høje udsigtstårn – ude i fjorden kunne man observere en række sæler, som tilsyneladende også nød det venlige vejr.

  Der blev taget nogle fotos og gjort nogle notater undervejs. Mon ikke at i hvert fald et par af de besøgte steder kommer med i “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn”.

  Arbejdet med bogen skrider støt og roligt fremad. Men det vil strække sig et stykke ind i sommeren 2020, dels fordi en del museer først åbner forår/forsommer, men også fordi seværdighederne ganske enkelt tager sig bedre ud, når der kommer lidt liv i landskabet, og solen står højere.