Det kendte og ukendte Midtsjælland

Bogen “100 ting at se – på Midtsjælland” fortæller om 100 kendte og ukendte steder, der er værd at besøge. Her er et kort, der viser alle stederne:

De steder, der er vist, befinder sig inden for grænserne af Sorø Kommune og Ringsted Kommune – kun en enkelt lokalitet eller to rager nogle meter udenfor.

Der tages forbehold for den nøjagtige placering af stederne på kortet. Bemærk, at når du klikker på markørerne, står der ofte mere om, hvordan man finder vej.

Vær desuden opmærksom på, at der er gået noget tid, siden bogen om Midtsjælland udkom, og derfor er der et par af lokaliteterne, som ikke længere er tilgængelige på samme måde som før. Det gælder navnlig bisonfarmen ved Gyrstinge og konditoriet i Ringsted.

Ringsted by set fra Skellerød. Lidt til højre for midten ses det lysegule vandtårn. Yderst til venstre rager Skt. Bendts Kirke op mellem træerne.

Her er nogle eksempler på, hvilke steder der er beskrevet i bogen:

  • Skjoldnæs – borgen ved eng og sø (uddrag fra bogen)
  • Kunstnergaarden – værker fra et helt liv (uddrag fra bogen)
  • Torpet Mose – rig natur lige ved bygrænsen (uddrag fra bogen)
  • Akademihaven – stilfuld park med historie (uddrag fra bogen)
Sorø Akademi set fra sydsiden af Sorø Sø

Om bogens tilblivelse
Bogen er støttet af Sorø Kommune og Ringsted Kommune samt Trelleborg Fonden i samarbejde med Sydbank.

Ved udarbejdelsen af bogen har Jacob Topsøe fået venlig assistance fra bl.a.: Ulla Kjær (historiker), Rune Glyholt (kunstner), Carsten Torrild (tidl. teknisk direktør)

Andre vigtige kilder til information har været Ringsted Museum og Arkiv og Sorø Lokalhistoriske Arkiv. De fleste afsnit bygger på oplysninger fra flere forskellige kilder.

Alle fotos er taget af Jacob Topsøe selv – med undtagelse af enkelte ældre portrætfotos og gengivelser af malerier. Bogens landkort er grafiske bearbejdninger af online kort fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.