Torpet Mose – rig natur lige ved bygrænsen

Den dybe ådal samler meget vand op og giver gode betingelser for dyre- og plantelivet. Foto: Jacob Topsøe

Hele vejen langs den vestlige udkant af Ringsted by løber Ringsted Å. Åen begynder ved sydøstenden af Gyrstinge Sø og udmunder i Susåen ved Vrangstrup. Men undervejs snor den sig yndigt gennem landskabet, og ved den lille bebyggelse Torpet finder man ådalens højdepunkt. Som i virkeligheden er et lavpunkt.

Her ligger nemlig Torpet Mose. Den er placeret mellem 30 meter høje skråninger og opsamler derfor en hel del vand. I vintermånederne kan der være ret ufremkommeligt i mosen på grund af den høje vandstand.

Men netop de forhold skaber skønne rammer for naturen. Især fuglene strømmer til. Mere end 150 fuglearter er set i Torpet Mose i de senere år. Topscorerne er gråand, grågås, knopsvane, fiskehejre, blishøne og vibe.

Også nattergalen optræder her i stort tal, og hvis du besøger Torpet Mose i forsommeren, er der næsten garanti for gratiskoncert med Danmarks mest berømte sangfugl.

Imens kan du studere engkabbelejen, der allerede midt på foråret begynder at klæde ådalen i forårsgult. Kort tid efter dukker gul åkande op på åens overflade. Og sådan skifter naturen i Torpet Mose hen over sommerhalvåret.

Hvis du vil opleve sceneriet på tæt hold, er det bedst at benytte den sti, der går langs åens østlige bred. Stien er tilgængelig fra blandt andet grusparkeringspladsen på Havemøllevej.

Ad Havemøllevej stiger terrænet op mod den lille by Torpet, som mosen har navn efter. Foto: Jacob Topsøe

(Flere fotos fra Torpet Mose i bogen.)